Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Øving til leksjon 4

Ta utgangspunkt i eksempel 9.1 i http://techteach.no/publications/labview_control_design/index.htm.

  1. Modifiser VI'en slik at prosessen blir et 1. ordens system med forsterkning 1 og tidskonstant 0,5s (modellen kan være for en motor med hastighet som utgang). For øvingens skyld: Fjern CD Series-blokken, og legg den igjen fra Control Design-paletten.
  2. Still inn en PI-regulator ihht. Skogestads metode (med TC = T).
  3. Hva blir båndbredden som sett fra følgeforholdets frekvensrespons?
  4. Hva blir responstiden som sett fra den simulerte sprangresponsen?
  5. Hvor store er stabilitetsmarginene?
  6. Hva skjer med reguleringssystemets stabilitet dersom Kp økes? (Se på både simulering og stabilitetsmarginer.)

Oppdatert 19.9.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).