Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Øving til leksjon 3

Simulering

Implementer en simulator som likner på KYBSIM-simulatoren Masse-fjær-demper-system.

Regneoppgave

Fra oppgaveboken for Dynamiske systemer-boken:

  • Regneoppgave (oppgave 2.11, matematisk modellering av motor med last).
  • Løsning. (Det følger med tekst og et par figurer i oppgaveteksten som ikke har med oppgaven å gjøre.)

Framdriftsplanen


Oppdatert 12.9.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).