Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Øving i sekvensiell styring

Se KYBSIM-simulatoren Sequential control of a batch process. Kjør simulatoren. Tegn et SFC-diagram for styringen som er implementert. (Informasjon om de enkelte tilstander og transisjoner fins under tilstandsdiagrammet på simulatorens frontpanel.)


Løsning


Oppdatert 3.12.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).