Kurs i reguleringsteknikk

TechTeach kan holde bedriftsinterne kurs i reguleringsteknikk med et kursopplegg som er utviklet og utprøvd over mange år. TechTeach har holdt kurs for bl.a. Glava, Stabburet, Statoil, Halliburton, GK Norge, National Oilwell Varco, Bertel O. Steen, Triple-S, Seatex, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, Saint Gobain, Westcon, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Ålesund, Førde vgs, Universitetet i Tromsø, NFEA, IKM Instruktek, Norsk Vann, Skala.

Nedenfor er en kursbeskrivelse for et standardkurs, men spesialtilpasninger kan avtales.
TechTeach kan også, etter nærmere avtale, utvikle modeller og simulatorer for spesielle prosessavsnitt eller systemer i den aktuelle bedriften og bruke slike simulatorer i kurs.

Kursets mål: Deltakerne skal få grundige kunnskaper om praktisk reguleringsteknikk.

Målgruppe: Kurset kan legges opp som et begynnerkurs eller som et kurs for personell med bakgrunn i reguleringsteknikk som ønsker repetisjon og nye kunnskaper. Kurset er praktisk rettet. Kurset forutsetter ikke noe spesielt utdanningsnivå.

Pedagogisk opplegg: For hvert tema gir instruktøren en kort introduksjon vha. Powerpoint. Deretter kjører deltakerne simulatorer etter instruktørens anvisninger via storskjerm. Simulatorene kjører i skalert sann tid og er interaktive. Det er også enkelte selvstendige simuleringsøvelser. Simulatorene er utviklet av TechTeach.

Kursmateriell: Powerpoint-fil og simulatorer (utleveres via minnepenn ved kursstart). Hver deltaker må stille med sin egen windows-PC.

Varighet: 2 dager.

Innhold (for et standard-kurs, men innholdet kan tilpasses kundens ønsker)

 • Hva er målet for automatisk regulering?
 • Prinsippet for regulering med tilbakekopling (eller avviksdrevet regulering)
 • Dokumentasjon med teknisk flytskjema (TFS) (eng.: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)) og blokkdiagram
 • Automatiseringsutstyr - en oversikt
 • Prosessdynamikk - integrator, forsterkning, tidskontant, tidsforsinkelse (transportforsinkelse)
 • PID-regulatoren - matematisk funksjon og virkemåte og praktiske tilpasninger, som anti windup og begrensning av pådragsspark i P- og D-leddet.
 • Målestøyens påvirkning på reguleringen. Målefiltrering med tidskonstantfilter og middelverdifilter
 • Revers- eller direktevirkning i PID-regulatoren - hvordan velge riktig?
 • Av/på-regulatoren - et alternativ til PID-regulatoren
 • Innstilling av PID-regulatorer:
  • Skogestads metode (basert på prosessens eksperimentelle sprangrespons), med spesiell fokus på innstilling av PI-regulator for midlende nivåregulering for utjevningsmagasiner og buffertanker.
  • Ziegler-Nichols’ svingemetode - både originalmetoden, Relaxed ZN (for å oppnå bedre stabilitet) og Repetert ZN (for å bøte på dårlig resulterende stabilitet).
  • Åstrøm-Hägglunds relémetode (for å skape Ziegler-Nichols’ svingningene), som er grunnlaget for bl.a. ABBs autotuner.
  • Gain scheduling (også kalt parameterstyring) for kontinuerlig justering av PID-innstillingen når prosessdynamikken varierer.
 • Stabilitetsproblemer - typiske endringer i reguleringssløyfens elementer som medfører stabilitetsproblemer, og etterjustering av PID-parametrene ved slike endringer.
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Split range-regulering
 • Foroverkopling - hvordan utnytte prosessmodell og målinger av prosessforstyrrelser til forbedret regulering.
 • Modell-prediktiv regulering (model predictive control, MPC) - en introduksjon

Instruktør og kontaktperson: Finn Aakre Haugen, ph.d. (finn@techteach.no, 97019215).


Oppdatert 1. februar 2019