Bedriftsinternt kurs
i reguleringsteknikk

TechTeach kan holde bedriftsinterne kurs i reguleringsteknikk.

Nedenfor er en kursbeskrivelse som evt. kan brukes som utgangspunkt for en spesialtilpasning til den enkelte bedrifts ønsker og behov.

Kursets mål: Deltakerne skal få grundige kunnskaper om praktisk reguleringsteknikk, med vekt på PID-regulering.

Målgruppe: Kurset kan legges opp som et begynnerkurs eller som et kurs for personell med bakgrunn i reguleringsteknikk som ønsker repetisjon og nye kunnskaper. Kuret er praktisk rettet uten avansert teori (men formler inngår, selvsagt) og forutsetter ikke noe spesielt utdanningsnivå.

Pedagogisk opplegg: For hvert tema gir instruktøren en kort introduksjon vha. Powerpoint. Deretter kjører deltakerne simulatorer etter instruktørens anvisninger via storskjerm. Simulatorene kjører i skalert sann tid og er interaktive. Det er også enkelte selvstendige simuleringsøvelser. Simulatorene er utviklet av TechTeach. Kursopplegget er utviklet over mange år.

Kursmateriell: Powerpoint-fil og simulatorer (utleveres via minnepenn ved kursstart). Hver deltaker må stille med sin egen PC.

Varighet: 2 dager.

Innhold:

 • Hva er målet for automatisk regulering?
 • Prinsippet for regulering med tilbakekopling
 • Dokumentasjon med teknisk flytskjema (TFS) (eng.: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)) og blokkdiagram
 • Automatiseringsutstyr
 • Reguleringsstrukturer som bygger på tilbakekoplet regulering:
  • Kaskaderegulering
  • Forholdsregulering
  • Split range-regulering
 • Foroverkopling (hvordan utnytte målinger av prosessforstyrrelser til regulering) - både eksperimentbasert og modellbasert
 • Prosessdynamikk (forsterkning, tidskontant, dødtid)
 • PID-regulatoren - matematisk funksjon og virkemåte (med vekt på den tidsdiskrete algoritmen som kjører i moderne programmerte regulatorer)
 • Målestøyens påvirkning på reguleringen. Målefiltrering med tidskonstantfilter og middelverdifilter
 • Revers- eller direktevirkning i PID-regulatoren?
 • Av/på-regulatoren - et alternativ til PID-regulatoren
 • Innstilling av PID-regulatorer:
  • Ziegler-Nichols’ svingemetode - både originalmetoden, Relaxed ZN (for å oppnå bedre stabilitet) og Repetert ZN (for å bøte på dårlig resulterende stabilitet).
  • Åstrøm-Hägglunds relémetode (for å skape Ziegler-Nichols’ svingningene)
  • Skogestads metode (basert på prosessens eksperimentelle sprangrespons)
  • Gain scheduling (også kalt parameterstyring)
 • Typiske endringer i reguleringssløyfens elementer som medfører stabilitetsproblemer, og etterjustering av PID-parametrene ved slike endringer

Instruktør og kontaktperson: Finn Haugen, PhD. (finn@techteach.no, 97019215).


Oppdatert 26. august 2014