TechTeach disponerer følgende labutstyr for undervisning


Oppdatert 1. april 2023 av Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).