Bok:
Python for realfag

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

 

Et bilde som inneholder mat

Automatisk generert beskrivelse

 

Innholdsfortegnelse og forord

 

Feilliste


 

I salg fra august 2020. Kan kjøpes på nett, f.eks. på

·       Fagbokforlaget

·       Akademika

·       Adlibris

·       Haugen bok

·       Tanum

·       Norli

·       Ark

eller hos lokale bokhandlere.


 

Filer angitt med lenker i boken

Her (nedenfor) finner du filer som angitt med lenker i boken.

Du kan søke etter en fil i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl+f.

For å laste ned en fil:

·       Høyreklikk på lenken.

·       Velg «Lagre fil som» el.l. i i menyen som åpnes.

·       Osv.

Alternativ måte å få tak i filens innhold på (i Windows):

·       Åpne en ny py-fil i editoren i programmeringsverktøyet (f.eks. Spyder).

·       Klikk på filens lenke, hvilket viser filens innhold i et nettleservindu.

·       Marker alt innholdet i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl-a.

·       Kopier det markerte innholdet (lagres da automatisk på PC-ens klippebord) med tastekombinasjonen ctrl-c.

·       Lim det kopierte innholdet inn i py-filen med tastekombinasjonen ctrl-v.

·       Lagre py-filen med samme filnavn som er brukt i lenken, eller velg et filnavn selv.

Filene er tilgjengelige kun enkeltvis (ikke samlet i zip-fil).

 

---------------------------------

 

Kap. 1 Innledning

·       Ingen filer.

Kap. 2 Programmeringsmiljøer for Python

·       http://techteach.no/python/files/prog_temp_skien.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fra_C_til_F.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_time_sleep.py

Kap. 3 Variabler og datatyper

·       http://techteach.no/python/files/prog_print_format.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_renter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ceil_floor.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_avstand.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_avstand_input.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kule.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trekant.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trekant_vinkler.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_tuppel.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dictionary.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_tekststreng.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lister_navn_nr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fra_tekst_til_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_reiselengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_romreiselengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_losn_2grad.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_liste_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lage_arrayer.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_lengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_aksessering_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_utvidelse_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_maksverdi_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_match.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_addere_til_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_vektorisert_beregning.py

Kap. 4 Plotting med Matplotlib

·       http://techteach.no/python/files/plott_temp_skien_subplott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_latex.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_stolpediagram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kakediagram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_histogram.py

·       http://techteach.no/python/files/ra_data.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_flere_kurver.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_subplott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_3.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_2.py

Kap. 5 Programmering av funksjoner

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_intro.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_tuppel_retur.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_default_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_keyword_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_args.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_intro_med_doktekst.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_intro_med_multiple_doktekst.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_namespace.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/min_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lambda.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_hemmelig.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_myfun1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_myfun2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_rektangel.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_valutakurs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_katet.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_kinetisk.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_potensiell.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_standard_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_plot_funfun.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_fart.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_areal_under_kurve.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_omkrets.py

·       http://techteach.no/python/files/hoved_prog.py

·       http://techteach.no/python/files/rektangel_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_lambda.py

Kap. 6 Testing av egen kode

·       http://techteach.no/python/files/prog_losn_2grads_likn.py

Kap. 7 Betingede programløp med if-strukturer

·       http://techteach.no/python/files/elev1.py

·       http://techteach.no/python/files/elev2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_if_else.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_if.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_elif.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_h2o.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_personnummer.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_koordinat.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_bot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ampm.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_mer_ampm.py

Kap. 8 Itererte programløp med for- og while-løkker

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_lokke_les.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_lokke_skriv.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_tid_preallokering_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_while_lokke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_enkel_forloekke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_loop.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_vectorized_y.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_min_y.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_hvetekorn_sjakk.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_akilles.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_akilles_plott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_enkel_whileloekke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_while_min.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_preallok.py

Kap. 9 Lese og skrive fildata

·       http://techteach.no/python/files/prog_loadtxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_savetxt.py

·       http://techteach.no/python/files/jobb.xlsx

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel_lese.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel_skrive.py

·       http://techteach.no/python/files/lotto.txt

·       http://techteach.no/python/files/klima.txt

·       http://techteach.no/python/files/dyrebestand.txt

·       http://techteach.no/python/files/kanonkule.py

·       http://techteach.no/python/files/eiendom.xlsx

·       http://techteach.no/python/files/prog_lotto.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_klima1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_klima3.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_temperatur_savetxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_temperatur_loadtxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dyrebestand.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_solhoyde_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_solhoyde_2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_frittfall.py

·       http://techteach.no/python/files/kanonkule_losning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel.py

Kap. 10 Databehandling med Pandas

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_create_series_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_create_series_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dictionary_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_textual_index_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_datamanip_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dataanalysis_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_math_on_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_plukk_kol.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_sorter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_manip_kol.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_unike_verdier.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_datoer.py

Kap. 11 Symbolske beregninger med Sympy

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_lynkurs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_subs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_lambdify.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_nonlin.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_2_unknowns.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_diff_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_manip.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_derivative.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_integration.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_matrices.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_jacobian.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_solve_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_lambdify.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_bunnpunkt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_limit.py

Kap. 12 Numerisk derivasjon og integrasjon

·       http://techteach.no/python/files/prog_forward_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_backward_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_center_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_forward_integration_with_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trapezoid_integration_with_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/hastighetsdata.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_foroverdiff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_senterdifferanse.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_bunnpunkt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_dobbelderiv.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppgave_forover_int.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppgave_bakover_int.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_trapesint.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_strekning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_kurvelengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_volum_integral.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_integral_areal.py

Kap. 13 Løsing av likninger

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_second_order_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_eq_solving_newton.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_likn_oppg_newton.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_likn_oppg_newton_num_der.py

Kap. 14 Simulering av dynamiske systemer

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_vann_tank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_mfd.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_tidsforsinkelse.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_realtime_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_contin_read_params_from_file.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_bilfart.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle_fun.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle_detect_p.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_aut_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_blandetank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_hjuloppheng.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_fall.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_blandetank_transport.py

Kap. 15 Optimering

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_optim_square.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_grid_square.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2_grid_uten_ulikhetsbegr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2_grid_med_ulikhetsbegr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_linoptim_fuglekasser.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_test.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_hytte_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_hytte_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_lavvo_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_lavvo_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_linoptim_sofaer.py

Kap. 16 Modelltilpassing til data

·       https://www.ssb.no/statbank/table/08940/tableViewLayout1/

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_optim_greenhouse_gas.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_scipy_brute_greenhouse_gas.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_estim_sim.py

·       https://www.ssb.no/statbank/table/03014

·       http://techteach.no/python/files/data_dc_motor.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_kpi_2000_2009.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_param_estim_grid.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_param_estim_least_squares_exact.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_2010_2019.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_L_estim_sim.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_L_estim_sim.py

Kap. 17 Statistikk og sannsynlighetsregning

·       http://techteach.no/python/files/prog_dice.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_balls.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_random_seed.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dice_mean_var_std.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_distr_dice_histogram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_sim_normal_dist.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_sim_uniform.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_prob_event_dice_choice.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_prob_number_of_boys.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_coins.py

·       http://techteach.no/python/files/hoyde_hunder.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_statistikk_betydning_n.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monte_carlo_pi.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_estim_forventning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_95_confid.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_uniform_noise.py

·       http://techteach.no/python/files/to_like.py

·       http://techteach.no/python/files/kron_mynt.py

·       http://techteach.no/python/files/mynt_5.py

·       http://techteach.no/python/files/to_lodd.py

·       http://techteach.no/python/files/kuler_3.py

·       http://techteach.no/python/files/lysperer_ny.py

·       http://techteach.no/python/files/sykkel_kode.py

·       http://techteach.no/python/files/bursdag_samme_dag.py

·       http://techteach.no/python/files/bursdag_med_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monty_hall.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monty_hall_try_game.py

Kap. 18 Signalfiltrering

·       http://techteach.no/python/files/prog_ma_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_timeconstant_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ma_filter_noise_damping.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_timeconstant_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_hp_filter.py

Kap. 19 Automatisk regulering

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_p_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_pi_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_on_off_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_fb_and_ff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_pi_level_control_tank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_tank_sinus_inflow.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_fb_and_ff_troom.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_realtime_pi_control_kettle.py

Kap. 20 Programmering av praktisk utstyr

·       Ingen filer

 


Oppdatert 25. september 2020 av Finn Aakre Haugen