Bok:
Python for realfag – 2. utgave

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

 

I salg fra august 2021.

Kan kjøpes på nett, f.eks. hos Fagbokforlaget, Akademika, Adlibris, Haugen bok, Tanum, Norli, Ark eller hos lokale bokhandlere.


 

Bokens innholdsfortegnelse

Forord

Feilliste


 

Supplerende oppgaver

 

Oppgavene 4.3 (plotting i stolpediagram), 4.4 (også plotting i stolpediagram) og 4.5 (kakediagram) er basert på bl.a. innlesing av data fra fil med loadtxt-funksjonen og løkker, som er tema som beskrives i senere kapitler. Disse oppgavene kan arte seg som krevende som oppgaver for kap. 4. Vi har derfor laget følgende supplerende oppgaver m/løsningsforslag uten bruk av loadtxt-funksjonen og løkker:

 

·       Oppgave 4.6 (stolpediagram)

·       Oppgave 4.7 (også stolpediagram)

·       Oppgave 4.8 (kakediagram)


 

Eksamensoppgaver

 

Nedenfor er oppgavesett med flervalgsoppgaver (med løsninger) brukt som eksamensoppgaver i emnet PY1010 Python-programmering for beregninger som forfatterne har undervist ved USN. Oppgavesettene dekker hovedsakelig bokens del I.

 

·       Eksamen_PY1010_2020_08_07. Løsning.

·       Eksamen_PY1010_2020_09_11. Løsning.

·       Eksamen_PY1010_2020_10_16. Løsning.

·       Eksamen_PY1010_2021_05_07. Løsning.


 

Filer angitt med lenker i boken

 

Her (nedenfor) finner du filer som angitt med lenker i boken.

Du kan søke etter en fil i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl+f.

For å laste ned en fil:

·       Høyreklikk på lenken.

·       Velg «Lagre fil som» el.l. i i menyen som åpnes.

·       Osv.

Alternativ måte å få tak i filens innhold på (i Windows):

·       Åpne en ny py-fil i editoren i programmeringsverktøyet (f.eks. Spyder).

·       Klikk på filens lenke, hvilket viser filens innhold i et nettleservindu.

·       Marker alt innholdet i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl-a.

·       Kopier det markerte innholdet (lagres da automatisk på PC-ens klippebord) med tastekombinasjonen ctrl-c.

·       Lim det kopierte innholdet inn i py-filen med tastekombinasjonen ctrl-v.

·       Lagre py-filen med samme filnavn som er brukt i lenken, eller velg et filnavn selv.

Filene er tilgjengelige kun enkeltvis (ikke samlet i zip-fil).

 

---------------------------------

 

Kap. 1 Innledning

·       Ingen filer.

Kap. 2 Programmeringsmiljøer for Python

·       http://techteach.no/python/files/prog_temp_skien.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fra_C_til_F.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_time_sleep.py

Kap. 3 Variabler og datatyper

·       http://techteach.no/python/files/prog_print_format.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_renter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ceil_floor.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_avstand.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_avstand_input.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kule.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trekant.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trekant_vinkler.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_tuppel.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dictionary.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_tekststreng.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lister_navn_nr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fra_tekst_til_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_reiselengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_romreiselengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_losn_2grad.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_liste_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_liste.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lage_arrayer.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_lengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_aksessering_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_utvidelse_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_maksverdi_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_array_match.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_addere_til_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_vektorisert_beregning.py

Kap. 4 Plotting med Matplotlib

·       http://techteach.no/python/files/prog_subplot.py

·       http://techteach.no/python/files/plott_temp_skien_subplott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_latex.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_stolpediagram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kakediagram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_histogram.py

·       http://techteach.no/python/files/ra_data.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_flere_kurver.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_subplott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_3.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ra_2.py

Kap. 5 Programmering av funksjoner

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_intro.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_tuppel_retur.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_default_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_keyword_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_args.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_intro_med_doktekst.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_intro_med_multiple_doktekst.py

·       http://techteach.no/python/files/fun_namespace.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/min_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_lambda.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_hemmelig.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_myfun1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_myfun2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_rektangel.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_valutakurs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_katet.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_kinetisk.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_potensiell.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_standard_arg.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_plot_funfun.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_fart.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_areal_under_kurve.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_fun_omkrets.py

·       http://techteach.no/python/files/hoved_prog.py

·       http://techteach.no/python/files/rektangel_modul.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_lambda.py

Kap. 6 Testing av egen kode

·       http://techteach.no/python/files/prog_losn_2grads_likn.py

Kap. 7 Betingede programløp med if-strukturer

·       http://techteach.no/python/files/elev1.py

·       http://techteach.no/python/files/elev2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_if_else.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_if.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_elif.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_h2o.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_personnummer.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_koordinat.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_bot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ampm.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_mer_ampm.py

Kap. 8 Itererte programløp med for- og while-løkker

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_lokke_les.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_lokke_skriv.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_tid_preallokering_array.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_while_lokke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_enkel_forloekke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_for_loop.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_vectorized_y.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_min_y.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_hvetekorn_sjakk.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_akilles.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_akilles_plott.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_enkel_whileloekke.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_while_min.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_preallok.py

Kap. 9 Lese og skrive fildata

·       http://techteach.no/python/files/prog_loadtxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_savetxt.py

·       http://techteach.no/python/files/jobb.xlsx

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel_lese.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel_skrive.py

·       http://techteach.no/python/files/lotto.txt

·       http://techteach.no/python/files/klima.txt

·       http://techteach.no/python/files/dyrebestand.txt

·       http://techteach.no/python/files/kanonkule.py

·       http://techteach.no/python/files/eiendom.xlsx

·       http://techteach.no/python/files/prog_lotto.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_klima1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_klima3.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_temperatur_savetxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_temperatur_loadtxt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dyrebestand.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_solhoyde_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_solhoyde_2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_frittfall.py

·       http://techteach.no/python/files/kanonkule_losning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_excel.py

Kap. 10 Databehandling med Pandas

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_create_series_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_create_series_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dictionary_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_textual_index_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_datamanip_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dataanalysis_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_math_on_dataframe.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_plukk_kol.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_sorter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_manip_kol.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_unike_verdier.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_pandas_datoer.py

Kap. 11 Symbolske beregninger med Sympy

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_lynkurs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_subs.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_lambdify.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_nonlin.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_2_unknowns.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_solve_diff_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_manip.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_derivative.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_integration.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_matrices.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sympy_jacobian.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_solve_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_lambdify.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_bunnpunkt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sym_limit.py

Kap. 12 Objektorientert programmering

·       http://techteach.no/python/files/prog_with_class_Formula_1.py

·       http://techteach.no/python/files/module_def_Formula_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_using_imported_class_Formula_1.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_using_inherited_class_formula.py

·       http://techteach.no/python/files/losning_temp_conv.py

·       http://techteach.no/python/files/module_def_class_temp_conv.py

·       http://techteach.no/python/files/main_prog_temp_conv.py

·       http://techteach.no/python/files/losn_inherited_class.py

·        

Kap. 13 Numerisk derivasjon og integrasjon

·       http://techteach.no/python/files/prog_forward_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_backward_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_center_diff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_forward_integration_with_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_trapezoid_integration_with_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/hastighetsdata.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_foroverdiff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_senterdifferanse.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_bunnpunkt.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_dobbelderiv.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppgave_forover_int.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppgave_bakover_int.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_trapesint.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_strekning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_der_int_kurvelengde.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_volum_integral.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_oppg_integral_areal.py

Kap. 14 Løsing av likninger

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_second_order_eq.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_eq_solving_newton.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_likn_oppg_newton.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_likn_oppg_newton_num_der.py

Kap. 15 Simulering av dynamiske systemer

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_vann_tank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_mfd.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_tidsforsinkelse.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_realtime_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_contin_read_params_from_file.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_bilfart.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle_fun.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_kettle_detect_p.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_aut_sim_kettle.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_blandetank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_hjuloppheng.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_fall.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_blandetank_transport.py

Kap. 16 Optimering

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_optim_square.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_grid_square.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2_grid_uten_ulikhetsbegr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2_grid_med_ulikhetsbegr.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_linoptim_fuglekasser.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_test.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_hytte_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_hytte_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_x1_x2.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_lavvo_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_lavvo_volum.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_linoptim_sofaer.py

Kap. 17 Modelltilpassing til data

·       https://www.ssb.no/statbank/table/08940/tableViewLayout1/

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_optim_greenhouse_gas.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_optim_scipy_brute_greenhouse_gas.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_estim_sim.py

·       https://www.ssb.no/statbank/table/03014

·       http://techteach.no/python/files/data_dc_motor.txt

·       http://techteach.no/python/files/prog_plott_kpi_2000_2009.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_param_estim_grid.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_param_estim_least_squares_exact.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kpi_2010_2019.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_L_estim_sim.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_grid_motor_K_T_L_estim_sim.py

Kap. 18 Statistikk og sannsynlighetsregning

·       http://techteach.no/python/files/prog_dice.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_balls.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_random_seed.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_dice_mean_var_std.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_distr_dice_histogram.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_sim_normal_dist.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_plot_sim_uniform.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_prob_event_dice_choice.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_prob_number_of_boys.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_coins.py

·       http://techteach.no/python/files/hoyde_hunder.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_statistikk_betydning_n.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monte_carlo_pi.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_estim_forventning.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_95_confid.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_uniform_noise.py

·       http://techteach.no/python/files/to_like.py

·       http://techteach.no/python/files/kron_mynt.py

·       http://techteach.no/python/files/mynt_5.py

·       http://techteach.no/python/files/to_lodd.py

·       http://techteach.no/python/files/kuler_3.py

·       http://techteach.no/python/files/lysperer_ny.py

·       http://techteach.no/python/files/sykkel_kode.py

·       http://techteach.no/python/files/bursdag_samme_dag.py

·       http://techteach.no/python/files/bursdag_med_plot.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monty_hall.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_monty_hall_try_game.py

Kap. 19 Signalfiltrering

·       http://techteach.no/python/files/prog_ma_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_timeconstant_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_ma_filter_noise_damping.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_timeconstant_filter.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_hp_filter.py

Kap. 20 Automatisk regulering

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_p_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_pi_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_on_off_control.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_fb_and_ff.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_pi_level_control_tank.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_sim_tank_sinus_inflow.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_kettle_fb_and_ff_troom.py

·       http://techteach.no/python/files/prog_realtime_pi_control_kettle.py

Kap. 21 Programmering av praktisk utstyr

·       Ingen filer

 


Oppdatert 5. juli 2021 av Finn Aakre Haugen