Kurs i reguleringsteknikk

TechTeach kan holde bedriftsinterne kurs i reguleringsteknikk med et kursopplegg som er utviklet og utprøvd over mange år. Kurset kan holdes som rent nettkurs (Teams) eller «fysisk» i kurslokale (hos oppdragsgiver).

Nedenfor er en kursbeskrivelse for et standardkurs, men spesialtilpasninger kan avtales.

Kursets mål: Deltakerne skal få grundige kunnskaper om praktisk reguleringsteknikk.

Målgruppe: Kurset kan legges opp som et begynnerkurs eller som et kurs for personell med bakgrunn i reguleringsteknikk som ønsker repetisjon og nye kunnskaper. Kurset er praktisk rettet. Kurset forutsetter ikke noe spesielt utdanningsnivå.

Pedagogisk opplegg: For hvert tema gir kurslærer en kort forelesning basert på Powerpoint kombinert med simulatorer som deltakerne også kjører (samtidig). Det er også enkelte selvstendige simuleringsøvelser. Simulatorene er interaktive og kjører i skalert sann tid. Simulatorene gir en realistisk opplevelse av reguleringssystemers dynamiske oppførsel. Simulatorene er fra simulatorbiblioteket SimView, som er utviklet i LabVIEW av TechTeach.

Kursmateriell: Powerpoint-fil og SimView-simulatorer gjøres tilgjengelige for deltakerne ved kursstart. Hver deltaker må stille med sin egen PC som må kjøre Windows. LabVIEW Runtime Engine 2023 (gratis) må være installert for få kjørt simulatorene. Installering og testing av installeringen må gjennomføres før kursstart.

Varighet: 2 dager.

Innhold (for et standard-kurs, men innholdet kan tilpasses kundens ønsker)

 • Hvorfor automatisk regulering?
 • Prinsippet for regulering med tilbakekopling (eller avviksdrevet regulering)
 • Dokumentasjon med teknisk flytskjema (TFS) (eng.: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)) og blokkdiagram
 • Prosessdynamikk - integrator, forsterkning, tidskontant, tidsforsinkelse (transportforsinkelse)
 • Målesignalfiltrering med middelverdifilter og tidskonstantfilter
 • Av/på-regulator
 • PID-regulator - matematisk funksjon, både i kontinuerlig tid og diskret tid (programmerbar algoritme), virkemåte og praktiske tilpasninger, som anti windup og begrensning av pådragsspark i P- og D-leddet.
 • Revers- og direktevirkning i PID-regulatoren - hvordan velge riktig
 • Innstilling av PID-regulatorer:
  • Ziegler-Nichols’ svingemetode - både originalmetoden, Relaxed ZN (for å oppnå bedre stabilitet) og Repetert ZN (for å bøte på dårlig resulterende stabilitet).
  • Åstrøm-Hägglunds relémetode (for å skape Ziegler-Nichols’ svingningene), som er grunnlaget for bl.a. ABBs autotuner.
  • Good Gain-metoden, der en unngår svingningene som en har i ZN-metoden
  • Skogestads metode basert på prosessens sprangrespons, med spesiell fokus på innstilling av PI-regulator for midlende nivåregulering for utjevningsmagasiner og buffertanker.
  • Gain scheduling (parameterstyring) for kontinuerlig justering av PID-innstillingen når prosessdynamikken varierer.
 • Stabilitetsproblemer - typiske endringer i reguleringssløyfens elementer som medfører stabilitetsproblemer, og etterjustering av PID-parametrene ved slike endringer.
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Split range-regulering
 • Foroverkopling - hvordan utnytte prosessmodell og målinger av prosessforstyrrelser til forbedret regulering.
 • Modell-prediktiv regulering (model predictive control, MPC) - en smakebit

Kurslærer og kontaktperson: Finn Aakre Haugen, ph.d. (finn@techteach.no, 97019215).

Referanser: TechTeach har holdt kurs for bl.a. Glava, Stabburet, Statoil, Halliburton, GK Norge, National Oilwell Varco, Bertel O. Steen, Triple-S, Seatex, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, Saint Gobain, Westcon, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Ålesund, Førde vgs, Universitetet i Tromsø, NFEA, IKM Instruktek, Norsk Vann, Skala, Eldor.


Oppdatert 29. september 2023