TechTeach disponerer følgende labutstyr for undervisning:

 

Tema som kan belyses med disse riggene:

·       Instrumenteringsteknikk

·       Prosessdynamikk

·       Av/på-regulering

·       PID-regulering

·       Foroverkopling

·       Matematisk modellering

·       Tilstandestimering (Kalman-filter)


Oppdatert 2.3 2024 av Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).