Fagbokforlaget


Bok:
Reguleringsteknikk 2. utgave

Omtale (av 1. utgave) i tidsskriftet Automatisering

Boken kan kjøpes eller bestilles i alle bokhandler, f.eks. Akademika.

Omslag

Innholdsfortegnelse og forord (2. utgave)

Interaktive simulatorer: SimView

Undervisningsvideoer: TechVids

Feilliste (blir oppdatert fortløpende ved evt. nye feil)

 


Filer:

  • Kap. 12.4.5: MATLAB/SIMULINK-simulator for nivåreguleringssystem for flistank:

o   MATLAB-skript: skript_sim_nivreg_flistank.m

o   SIMULINK-modell: modell_flistank_mdl.mdl
Obs: I SIMULINK i R2012b-versjonen av MATLAB på 64-bits plattform må Microsofts SDK 7.1 installeres av brukeren for å få kjørt SIMULINK-modeller som inneholder Matlab Function-blokker. Modellen ovenfor inneholder nettopp slike blokker. Nærmere info utgitt av MathWorks, inkl. lenke til nedlasting av SDK 7.1.

  • Kap. 12.4.6: LabVIEW-simulator for nivåreguleringssystem for flistank. Krever LabVIEW versjon 2012. Control Design & Simulation toolkit med Simulation-funksjonspaletten og PID-funksjonspaletten må være installert.

o   level_control_wood_chip_tank.vi


Oppdatert 8.9 2014 av Finn Haugen (finn@techteach.no)