Supplerende materiale til Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering:

Frekvensresponsanalyse i MATLAB og LabVIEW

Dokument:

MATLAB-filer benyttet i dokumentet:

LabVIEW-filer benyttet i dokumentet:


21.12.2002. Finn Haugen (finn@techteach.no).