Supplerende materiale til Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering:

Stabilitetsanalyse i MATLAB og LabVIEW

Dokument:

LabVIEW-filer benyttet i dokumentet:


21.12.2002. Finn Haugen (finn@techteach.no).