Feilliste for boken
Python for realfag – 3. utgave

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

Bokens hjemmeside

 

Feillisten utvides etterhvert som feil oppdages. Du kan melde om feil til finn@techteach.no.

 

·       Side 37, midt på siden: «Kodingen skal gjøre i konsollen» skal være ««Kodingen skal vi gjøre i konsollen».

·       Side 57, øverst: Avsnittet «Vi tar ikke noe eksempel på import av moduler her ...» skal fjernes. Vi har jo rett før vist et eksempel på import av moduler! (Makan.)

·       Side 173, mot slutten av eksempel 5.6: Linjen «Og når vi ber om h» skal fjernes.

·       Side 296 og 297: Eksempel 11.1: Kodelinjen E3 = sym.Eq(L, H) burde ikke vært med i programmet. E3 brukes ikke i programmet. Videre burde symbolet H, som brukes flere steder i programmet, vært kalt R (right) for å være konsekvent med språkvalget (engelsk) i programmet.

·       Side 321, punkt 15: Teksten «(her F1)» fjernes. Kodelinjen skal være
Formula_1(k0, k1).output(x), altså uten «F1 =».

·       Side 341 og 342, oppgave 3.18: Diverse feil: Antall oppgaver er 10 (ikke 20). Bestått-grense er 4, ikke 7. Besvarelsen til kandidat 100 er: 'a', 'b', 'a', 'd', 'b', 'a', 'a', 'c', 'a', 'c'. Løsningsforslaget er basert på forannevnte informasjon.


Oppdatert 16. november 2023 av Finn Aakre Haugen