Bok:
Python for realfag – 3. utgave

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

ISBN 978-82-450-4605-2

 

I salg fra august 2023.

Kan kjøpes på nett, f.eks. hos Fagbokforlaget, Akademika, Adlibris, Haugen bok, Norli, Ark eller hos lokale bokhandlere.


 

Bokens innholdsfortegnelse

Forord

Feilliste

 


 

Filer angitt med lenker i boken

 

Her (nedenfor) finner du filer som angitt med lenker i boken.

Du kan søke etter en fil i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl+f.

For å laste ned en fil:

·       Høyreklikk på lenken.

·       Velg «Lagre fil som» el.l. i i menyen som åpnes.

·       Osv.

Alternativ måte å få tak i filens innhold på (i Windows):

·       Åpne en ny py-fil i editoren i programmeringsverktøyet (f.eks. Spyder).

·       Klikk på filens lenke, hvilket viser filens innhold i et nettleservindu.

·       Marker alt innholdet i nettleservinduet med tastekombinasjonen ctrl-a.

·       Kopier det markerte innholdet (lagres da automatisk på PC-ens klippebord) med tastekombinasjonen ctrl-c.

·       Lim det kopierte innholdet inn i py-filen med tastekombinasjonen ctrl-v.

·       Lagre py-filen med samme filnavn som er brukt i lenken, eller velg et filnavn selv.

Filene er tilgjengelige kun enkeltvis (ikke samlet i zip-fil).

---------------------------------

Kap. 1 Innledning

·       Ingen filer.

Kap. 2 Programmeringsmiljøer

·       Program 2.1: Fra_C_til_F_ver01.py

·       Program 2.2: numpy_sqrt.py

·       Program 2.3: Fra_F_til_C.py

·       Program 2.4: prog_time_sleep.py

Kap. 3 Variabler og datatyper

·       Program 3.1: print_format.py

·       Program 3.2: prog_renter.py

·       Program 3.3: prog_ceil_floor.py

·       Program 3.4: prog_avstand.py

·       Program 3.5: prog_avstand_input.py

·       Program 3.6: prog_kule.py

·       Program 3.7: prog_trekant.py

·       Program 3.8: prog_trekant_vinkler.py

·       Program 3.9: prog_tuppel.py

·       Program 3.10: pannekaker.py

·       Program 3.11: prog_oppg_liste.py

·       Program 3.12: prog_oppg_tekststreng.py

·       Program 3.13: prog_lister_navn_nr.py

·       Program 3.14: prog_fra_tekst_til_liste.py

·       Program 3.15: prog_reiselengde.py

·       Program 3.16: prog_romreiselengde.py

·       Program 3.17: prog_losn_2grad.py

·       Program 3.18: prog_liste_array.py

·       Program 3.19: prog_array_liste.py

·       Program 3.20: prog_lage_arrayer.py

·       Program 3.21: prog_array_lengde.py

·       Program 3.22: prog_aksessering_array.py

·       Program 3.23: prog_utvidelse_array.py

·       Program 3.24: prog_maksverdi_array.py

·       Program 3.25: prog_array_match.py

·       Program 3.26: prog_addere_til_array.py

·       Program 3.27: prog_vektorisert_beregning.py

Kap. 4 Plotting

·       Program 4.1: temp_skien_enkel.py

·       Program 4.2: prog_temp_skien.py

·       Program 4.3: prog_subplot.py

·       Program 4.4: prog_plott_latex.py

·       Program 4.5: prog_stolpediagram.py

·       Program 4.6: prog_kakediagram.py

·       Program 4.7: prog_histogram.py

·       Program 4.8: temp_skien_oo_plotting.py

·       Program 4.9: prog_plott_flere_kurver.py

·       Program 4.10: prog_subplott.py

·       Program 4.11: losn_stolpediagram.py

·       Program 4.12: losn_liggende_stolpediag.py

·       Program 4.13: losn_kakediag.py

·       Program 4.14: oppg_temp_skien_oo_plotting.py

Kap. 5 Funksjoner

·       Program 5.1: prog_fun_intro.py

·       Program 5.2: prog_fun_tuppel_retur.py

·       Program 5.3: prog_fun_default_arg.py

·       Program 5.4: prog_fun_keyword_arg.py

·       Program 5.5: prog_fun_args.py

·       Program 5.6: fun_intro_med_doktekst.py

·       Program 5.7: fun_intro_med_multiple_doktekst.py

·       Program 5.8: fun_namespace.py

·       Program 5.9: prog_modul.py

·       Program 5.10: min_modul.py

·       Program 5.11: prog_lambda.py

·       Program 5.12: prog_fun_hemmelig.py

·       Program 5.13: prog_fun_myfun1.py

·       Program 5.14: prog_fun_myfun2.py

·       Program 5.15: prog_fun_rektangel.py

·       Program 5.16: prog_fun_valutakurs.py

·       Program 5.17: prog_fun_katet.py

·       Program 5.18: prog_fun_kinetisk.py

·       Program 5.19: prog_fun_potensiell.py

·       Program 5.20: prog_fun_standard_arg.py

·       Program 5.21: prog_fun_plot.py

·       Program 5.22: prog_fun_plot_funfun.py

·       Program 5.23: prog_fun_array.py

·       Program 5.24: prog_fun_fart.py

·       Program 5.25: prog_fun_areal_under_kurve.py

·       Program 5.26: prog_fun_omkrets.py

·       Program 5.27: hoved_prog.py

·       Program 5.28: rektangel_modul.py

·       Program 5.29: prog_oppg_lambda.py

Kap. 6 Testing av egen kode

·       Program 6.1: prog_losn_2grads_likn.py

·       Program 6.2: bmi.py

·       Program 6.3: elev1.py

·       Program 6.4: elev2.py

Kap. 7 If-else

·       Program 7.1: prog_if_else.py

·       Program 7.2: prog_if.py

·       Program 7.3: prog_elif.py

·       Program 7.4: prog_h2o.py

·       Program 7.5: prog_personnummer.py

·       Program 7.6: prog_koordinat.py

·       Program 7.7: prog_bot.py

·       Program 7.8: prog_ampm.py

·       Program 7.9: prog_mer_ampm.py

·       Program 7.10: losn_if_else.py

Kap. 8 Løkker

·       Program 8.1: prog_for_lokke_les.py

·       Program 8.2: prog_for_lokke_skriv.py

·       Program 8.3: nested_loops.py

·       Program 8.4: prog_tid_preallokering_array.py

·       Program 8.5: while_intro.py

·       Program 8.6: losn_for_framover.py

·       Program 8.7: losn_for_bakover.py

·       Program 8.8: prog_enkel_forloekke.py

·       Program 8.9: losn_for_24.py

·       Program 8.10: losn_for2array.py

·       Program 8.11: losn_for_linspace.py

·       Program 8.12: losn_my_linspace.py

·       Program 8.13: prog_for_loop.py

·       Program 8.14: prog_vectorized_y.py

·       Program 8.15: prog_min_y.py

·       Program 8.16: prog_hvetekorn_sjakk.py

·       Program 8.17: prog_akilles.py

·       Program 8.18: prog_akilles_plott.py

·       Program 8.19: losn_dobbelfor_a.py

·       Program 8.20: losn_dobbelfor_b.py

·       Program 8.21: prog_enkel_whileloekke.py

·       Program 8.22: losn_while_sum.py

·       Program 8.23: losn_while_halvering.py

·       Program 8.24: losn_while_dobling.py

·       Program 8.25: losn_while_likning.py

·       Program 8.26: losn_while_trans_likn.py

·       Program 8.27: losn_while_indeks.py

·       Program 8.28: losn_while_forover.py

·       Program 8.29: losn_while_bakover.py

·       Program 8.30: prog_while_min.py

·       Program 8.31: prog_preallok.py

Kap. 9 Lese og skrive fildata

·       Program 9.1: prog_loadtxt.py

·       Program 9.2: prog_savetxt.py

·       Program 9.3: prog_excel_lese.py

·       Program 9.4: prog_excel_skrive.py

·       Program 9.5: kanonkule.py

·       Program 9.6: prog_lotto.py

·       Program 9.7: prog_klima1.py

·       Program 9.8: prog_klima3.py

·       Program 9.9: prog_temperatur_savetxt.py

·       Program 9.10: prog_temperatur_loadtxt.py

·       Program 9.11: prog_dyrebestand.py

·       Program 9.12: prog_solhoyde_1.py

·       Program 9.13: prog_solhoyde_2.py

·       Program 9.14: prog_frittfall.py

·       Program 9.15: kanonkule_losning.py

·       Program 9.16: prog_excel.py

Kap. 10 Databehandling med Pandas

·       Program 10.1: prog_pandas_create_series_dataframe.py

·       Program 10.2: prog_create_series_dataframe.py

·       Program 10.3: prog_dictionary_dataframe.py

·       Program 10.4: prog_textual_index_dataframe.py

·       Program 10.5: prog_datamanip_dataframe.py

·       Program 10.6: prog_dataanalysis_dataframe.py

·       Program 10.7: prog_plot_dataframe.py

·       Program 10.8: prog_math_on_dataframe.py

·       Program 10.9: prog_pandas_plukk_kol.py

·       Program 10.10: prog_pandas_sorter.py

·       Program 10.11: prog_pandas_manip_kol.py

·       Program 10.12: prog_pandas_unike_verdier.py

·       Program 10.13: prog_pandas_datoer.py

·       Program 10.14: losn_temp_excel.py

·       Program 10.15: losn_folk_pandas.py

Kap. 11 Symbolske beregninger med Sympy

·       Program 11.1: prog_sympy_lynkurs.py

·       Program 11.2: prog_sympy_subs.py

·       Program 11.3: prog_sympy_lambdify.py

·       Program 11.4: prog_sympy_solve_nonlin.py

·       Program 11.5: prog_sympy_solve_2_unknowns.py

·       Program 11.6: prog_sympy_solve_diff_eq.py

·       Program 11.7: prog_sympy_manip.py

·       Program 11.8: prog_sympy_derivative.py

·       Program 11.9: prog_sympy_integration.py

·       Program 11.10: prog_sympy_matrices.py

·       Program 11.11: prog_sympy_jacobian.py

·       Program 11.12: prog_sym_solve_eq.py

·       Program 11.13: prog_oppg_lambdify.py

·       Program 11.14: prog_sym_diff.py

·       Program 11.15: prog_sym_bunnpunkt.py

·       Program 11.16: prog_sym_limit.py

Kap. 12 Objektorientert programmering

·       Program 12.1: prog_with_class_Formula_1.py

·       Program 12.2: module_def_Formula_1.py

·       Program 12.3: prog_using_imported_class_Formula_1.py

·       Program 12.4: prog_using_inherited_class_formula.py

·       Program 12.5: losning_temp_conv.py

·       Program 12.6: module_def_class_temp_conv.py

·       Program 12.7: main_prog_temp_conv.py

·       Program 12.8: losn_inherited_class.py

Kap. 13 Blanda drops (oppgavesamling)

·       Oppgave 13.4: bilnr.txt

·       Program 13.1: oppg_regnr.py

·       Oppgave 13.5: strom.txt

·       Oppgave 13.6: ra_data.txt

·       Program 13.2: prog_ra.py

·       Oppgave 13.12: stein_saks_papir1.py

·       Oppgave 13.12: stein_saks_papir2.py

·       Oppgave 13.12: stein_saks_papir3.py

·       Program 13.3: exam_results.py

·       Oppgave 13.19: bondesjakk.py

·       Program 13.4: losn_panteautomat_a.py

·       Program 13.5: losn_panteautomat_b.py

·       Program 13.6: losn_array_a.py

·       Program 13.7: losn_array_b.py

·       Program 13.8: losn_array_c_med_lokke.py

·       Program 13.9: losn_array_c_uten_lokke.py

·       Program 13.10: losn_bremselengde_a.py

·       Program 13.11: losn_bremselengde_b.py

·       Program 13.12: losn_bremselengde_c.py

·       Program 13.13: losn_regnr_a.py

·       Program 13.14: losn_regnr_b.py

·       Program 13.15: losn_regnr_c.py

·       Program 13.16: losn_regnr_d.py

·       Program 13.17: losn_regnr_e.py

·       Program 13.18: losn_strom_a.py

·       Program 13.19: losn_strom_b.py

·       Program 13.20: prog_ra_1.py

·       Program 13.21: prog_ra_3.py

·       Program 13.22: prog_ra_2.py

·       Program 13.23: losn_sortering.py

·       Program 13.24: losn_iternum.py

·       Program 13.25: losn_mastermind.py

·       Program 13.26: losn_trapes_a.py

·       Program 13.27: losn_trapes_b.py

·       Program 13.28: losn_sum_a.py

·       Program 13.29: losn_sum_b.py

·       Program 13.30: losn_trekant.py

·       Program 13.31: losn_avst.py

·       Program 13.32: losn_terning_a.py

·       Program 13.33: losn_terning_b.py

·       Program 13.34: karakterberegning.py

·       Program 13.35: losn_bondesjakk.py

·       Program 13.36: losn_minesveiper_a_d.py

·       Program 13.37: losn_minesveiper_e.py

·       Program 13.38: losn_minesveiper_f.py

Kap. 14 Numerisk derivasjon og integrasjon

·       Program 14.1: prog_forward_diff.py

·       Program 14.2: prog_forward_integration_with_plot.py

·       Program 14.3: prog_trapezoid_integration_with_plot.py

·       Oppgave 14.8: hastighetsdata.txt

·       Løsning 14.1: prog_der_int_foroverdiff.py

·       Løsning 14.2: prog_der_int_senterdifferanse.py

·       Løsning 14.3: prog_der_int_bunnpunkt.py

·       Løsning 14.4: prog_der_int_dobbelderiv.py

·       Løsning 14.5: prog_oppgave_forover_int.py

·       Løsning 14.6: prog_oppgave_bakover_int.py

·       Løsning 14.7: prog_der_int_trapesint.py

·       Løsning 14.8: prog_der_int_strekning.py

·       Løsning 14.9b: prog_der_int_kurvelengde.py

·       Løsning 14.10: prog_oppg_volum_integral.py

·       Løsning 14.11: prog_oppg_integral_areal.py

Kap. 15 Løsing av likninger

·       Program 15.1: prog_plot_second_order_eq.py

·       Program 15.2: likn_losn_brute_force.py

·       Program 15.3: prog_eq_solving_newton.py

·       Program 15.4: losn_bf_likn.py

·       Program 15.5: losn_likn_bf_plott.py

Kap. 16 Simulering av dynamiske systemer

·       Program 16.1: prog_sim_kettle.py

·       Program 16.2: prog_sim_vann_tank.py

·       Program 16.3: prog_sim_mfd.py

·       Program 16.4: prog_sim_tidsforsinkelse.py

·       Program 16.5: prog_realtime_sim_kettle.py

·       Program 16.6: prog_contin_read_params_from_file.py

Kap. 17 Optimering

·       Program 17.1: prog_plot_optim_square.py

·       Program 17.2: prog_optim_grid_square.py

·       Program 17.3: prog_optim_x1_x2_grid_uten_ulikhetsbegr.py

·       Program 17.4: prog_linoptim_fuglekasser.py

·       Program 17.5: prog_optim_test.py

·       Program 17.6: prog_linoptim_sofaer.py

Kap. 18 Modelltilpassing til data

·       Eksempel 18.1: temp_jord.py

·       Program 18.1: model_adapt_temp_bf.py

·       Program 18.2: model_adapt_temp_norm_bf.py

·       Program 18.3: model_adapt_temp_scipy_bf.py

·       Program 18.4: prog_grid_motor_K_T_estim_sim.py

·       Oppgave 18.4: data_dc_motor.txt

·       Løsning 18.2a: prog_plott_kpi_2000_2009.py

·       Løsning 18.2b: prog_kpi_param_estim_grid.py

·       Løsning 18.2b: prog_kpi_param_estim_least_squares_exact.py

·       Løsning 18.2d: prog_kpi_2010_2019.py

·       Løsning 18.3: prog_grid_motor_K_T_L_estim_sim.py

·       Løsning 18.4: prog_grid_motor_K_T_L_estim_real.py

Kap. 19 Statistikk og sannsynlighetsregning

·       Program 19.1: prog_dice.py

·       Program 19.2: prog_balls.py

·       Program 19.3: prog_random_seed.py

·       Program 19.4: prog_dice_mean_var_std.py

·       Program 19.5: prog_plot_distr_dice_histogram.py

·       Program 19.6: prog_plot_sim_normal_dist.py

·       Program 19.7: prog_plot_sim_uniform.py

·       Program 19.8: prog_prob_event_dice_choice.py

·       Program 19.9: prog_prob_number_of_boys.py


 

Kapitler i 2. utgave som ikke inngår i 3. utgave

 

·       Kap. 19 Signalfiltrering

·       Kap. 20 Automatisk regulering

·       Kap. 21 Programmering av praktisk utstyr


Oppdatert 9. august 2023 av Finn Aakre Haugen