Supplerende oppgave til Python for realfag – 2. utgave:

 

Oppgave 4.6 (stolpediagram)

For plotting av stolpediagram trenger man to arrayer (stolpenes navn og stolpens høyde). Du skal nå fremstille resultatet fra et sjakkmesterskap som et stolpediagram.

Lag et array med navn på deltakern og et array med antall poeng (sier gir 1 poeng, remis gir 0.5 poeng og tap gir null poeng). Du får oppgitt følgende:

navn = np.array(['Isabel', 'Odin', 'Beverly', 'Sofie'])

poeng = np.array([2, 1.5, 0.5, 2])


Løsningsforslag


Oppdatert 23. august 2021 av Finn Aakre Haugen