Supplerende oppgave til Python for realfag – 2. utgave:

 

Oppgave 4.7 (stolpediagram)

 

Gjenta oppgave 4.6, men du skal nå endre farge på stolpene ved å gi et ekstra argument til bar-funksjonen.  Får du til å gi stolpen til hver deltaker en unik farge?


Løsningsforslag


Oppdatert 23. august 2021 av Finn Aakre Haugen