Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3400 Styring av mekatroniske systemer

Programmering av PLS'en FX2N med programmeringsverktøyet GX IEC Developer

Til info. Lenker til dokumenter om PLS'en og programmering av denne er samlet her: http://techteach.no/tekdok/pls_mitsubishi_fx2n. Lenkene peker til dokumenter på http://www.beijer.no.

Bli kjent med PLS'en FX2N

Vi ser på Systemmanual for FX-serien (svensk) (lenke til dokumentet fins i lenkesamlingen nevnt ovenfor). Vår PLS er FX2N.

 • Oversikt over FX-serien: Side 12 i PDF-dokumentet
 • Oversikt over FX2N:
  • Utrustning av FX2N: Side 16
  • Forskjellige FX2N grunnenheter: Side 17
  • Ekspansjonsenheter: Side 19 og 20
  • Spesialmoduler:
   • Oversikt: Side 25
   • Eksempel: Analog I/O-modul FX0N-3A: Side 30
  • Funksjonskort (påmontert grunnenheten): Side 39
 • Typebetegnelser: Side 59. Vår PLS har betegnelse FX2N-16MT. Hva betyr denne betegnelsen?
 • Terminalutlegning: Side 69
 • Miljøkrav: Side 91
 • Innganger:
  • Spesifikasjoner: Side 108
  • Koplinger: Side 113 (vi skal bruke positiv logikk)
 • Utganger:
  • Spesifikasjoner: Side 120
  • Koplinger: Side 121
 • Spesialminneceller og -dataregistere: Side 129 osv.
 • Minneceller og dataregistere for fri bruk: Kap. 4 fom. side 73 i Programmeringsmanual for FX-serien.
 • Instruksjonsoversikt (for tekstbasert programmering med instruksjonslisteprogrammering (IL), men vi skal i stedet bruke grafisk programmering med bl.a. ladder og funksjonsblokker. Side 155.
 • CPU-spesifikasjoner: Side 157
 • Start/stopp-metoder: Side 42 og 43 i Hardware-manual for grunnenhet FX2N

Bli kjent med programmeringsverktøyet GX IEC Developer

Manualer (vi ser på deler av dem etterhvert):

I det følgende tar vi for oss deler av Manual for GX IEC Developer. Vi skal programmere den logiske funksjonen

Y0 = X0 AND X1

i ladderdiagram. Inntil videre trenger ikke PLS'en være tilkoplet PC'en. Vi foretar tilkopling senere.

 • Oppstart av GX IEC Developer
 • Lage et programprosjekt inkl. globale variable, programenheterer (POUer) og task: Kap. 3 (i Manual for GX IEC Developer).
 • Sjekk og kompilering av program: Kap. 6.1.

Først demo - deretter praksis på PLS'ene (på omgang):

 • Overføring av kompilert program til PLS: kap. 6.2.
 • Verifisering av program (PC vs. PLS): Kap. 6.3.
 • Monitorering av program som kjører på PLS'en: Kap. 6.4.
 • Realisering av tidsfunksjoner: Kap. 5.4

Framdriftsplanen


Oppdatert 5.10.05 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).