Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Hardware-in-the-loop-simulering

Hardware-in-the-loop-simulering eller HIL-simulering er å bruke det aktuelle automatiseringssutstyret (f.eks. en industriell PID-regulator eller en PLS eller en prototype av en egenutviklet styringsenhet) til å regulere eller styre en simulert prosess. Simulatoren må da kjøre i sann tid eller i skalert sann tid. En slik simulator er gjerne implementert i en PC. Aktuelle simuleringsverktøy er LabVIEW Simulation Module og Simulink.

Hensikten med HIL-simulering kan være uttesting eller opplæring.


Framdriftsplanen


Oppdatert 10.10.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).