Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Framdriftsplan

Høstsemesteret 2006

Undervisningen foregår tirsdager kl 1215 - 1700 på rom C212/213. Emnet er på 5 studiepoeng, som tilsvarer ca 4 timer undervisning (i klasserom o.l.) pr. uke * 11 uker = 44 timer.

Det tas forbehold om endringer i framdriftsplanen.

Dato Leksj.
nr.
Aktivitet
15.8   Ikke undervisning (avlyst pga. mangelfull informasjon om tid for start av semesteret)
22.8
kl 1315-
1500
1 Forelesning: Innledning til faget

Kurs: LabVIEW-programmering [Litteratur: Introduction to LabVIEW 8.0] [Webside]

29.8 2 Kurs forts.: LabVIEW-programmering

Kurs: LabVIEW Simulation Module [Litteratur: Introduction to LabVIEW Simulation Module 2.0] [Webside]

Øving i LabVIEW (obligatorisk).

5.9   Ingen undervisning
12.9 3

Forelesning: Matematisk modellering og simulering av elektromekaniske systemer
[Litteratur: Modellering av bevegelsessystemer. (Kap. 2.2.4 i Dynamiske systemer.)]
[Litteratur: Modellering av likestrømsmotor. (Kap. 2.2.6 i Dynamiske systemer.)] [Webside]

Øving (simuleringsøving og regneøving)

Godkjenning av obligatorisk LabVIEW-øving. Godkjenningsliste

19.9 4

Forelesning: Transferfunksjonsbasert regulatorinnstilling vha. Skogestads metode [Litteratur: Kap. 8.4 med vekt på side 225 og 226 i Praktisk reguleringsteknikk]

Forelesning: PID-regulering av hastighet og posisjon [Webside]

Introduksjon til LabVIEW Control Design Toolkit [Litteratur: Introduction to LabVIEW Control Design Toolkit] [Webside]

Øving

26.9 5

Forelesning: Tidsdiskret PID-regulering [Litteratur: Kap. 6 i Praktisk PID-regulering unntatt følgende: 6.3.2, Integratorbegrensing s. 136 osv, Støtfri omkopling s. 137 osv]

Øving

3.10 6

Deleksamen 1 (skriftlig), uten hjelpemidler. 30% vekt. 1,5 timer kl. 1230-1400. Pensum:

Forelesning: Oppbygning og virkemåte for PLS'er (programmerbar logisk styring) og PAC'er (Programmable Automation Controllers) [Litteratur: (1) plc_pac.pdf  (2) Kap. 4 i boken Logisk styring med PLC, relæteknik og digital elektronik (PLS-boken) av Thomas Heilmann]

Forelesning: Logiske (boolske) signaler og funksjoner for bruk i PLS og LabVIEW [Litteratur: (1) Logical control. (2) Kap. 3 i PLS-boken]

Øving

10.10 7

Forelesning: Tilstandsdiagrammer og sekvensielle flytskjemaer (sequential flow charts) [Litteratur: (1) Introduction to State Diagrams. (2) Kap. 12: SFC- eller Grafcetprogrammering. Boken Logisk styring med PLC, relæteknik og digital elektronik av Thomas Heilmann] [Webside]

Forelesning: Hardware-in-the-loop-simulering (HIL-simulering), som er bruk av sanntidssimulatorer for testing av styringsutstyr [Webside]

Kurs: Introduksjon til programmering og bruk av PLS'en Mitsubishi FX2N med programmeringsverktøyet GX IEC Developer [Webside]

Kurs: I/O med FieldPoint og LabVIEW [Litteratur: A quick guide to National Instruments FieldPoint I/O system] [Webside]

Øving. Løsning

Forelesning: Programverktøy for bevegelsesstyring (NI SoftMotion) [Webside]

Forelesning: Implementering av styringsfunksjoner på FPGA-utstyr (Field Programmable Gate Array), som er progammerbare halvlederkretser for spesielt hurtig programkjøring [Webside]

17.10   Ikke undervisning
24.10 8 Semesteroppgaver
31.10 9 Semesteroppgaver forts.
7.11 10 Semesteroppgaver forts.
14.11   Ikke undervisning
21.11 11

Kl 1230-1400: Lab/veiledning

Kl 1440 - ca 16: Ekskursjon til Kongsberg Automotive. Oppmøte i ekspedisjonen ved KA (Dyrmyrgt., nær jernbanestasjonen) kl 1440. Obligatorisk deltakelse.

Oppsummering/avslutning

28.11 12

Framføring av semesteroppgaver v/studentene på rom C212/213. (30% vekt i sluttkarakteren)

11.12   Deleksamen 2 (skriftlig), uten hjelpemidler. 40% vekt.

Pensum:

  • Tidsdiskret PID-regulering: Kap. 6 i Praktisk PID-regulering unntatt følgende: 6.3.2, Integratorbegrensing s. 136 osv, Støtfri omkopling s. 137 osv
  • Oppbygning og virkemåte for PLS'er og PAC'er: (1) plc_pac.pdf  (2) Kap. 4 i PLS-boken
  • Logiske (boolske) signaler og funksjoner: (1) Logical control. (2) Kap. 3 i PLS-boken
  • Tilstandsdiagrammer og sekvensielle flytskjemaer (sequential flow charts): (1) Introduction to State Diagrams. (2) Kap. 12: SFC- eller Grafcetprogrammering i PLS-boken
  • Hardware-in-the-loop-simulering (HIL-simulering): Webside

Det er ingen spesielle formler å pugge. De nødvendige formlene vil bli oppgitt i oppgaven.


[Emnets hjemmeside]


Oppdatert 7.12.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).