Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Øving i tidsdiskret PID-regulator

Regneoppgaver

Utfør alle oppgavene i pid_tidsdiskret.pdf unntatt 6.3 og 6.4b.

Løsning

Simulering

Kjør KYBSIM-simulatoren Tidsdiskret PID-regulering (utfør de angitt oppgavene).


Oppdatert 26.9.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).