Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Semesteroppgaver

Oppgaver

Grupper

Gruppe G1: Stefan, Olav, Eirik

Gruppe G2: Benny, Even, Tore, Per Willy

Gruppe G3: Pettersen, Sørensen, Bruserud

Gruppe G4: Barstad, Lund, Jamtveit

Gruppe G5: Røkke, Kasbo, Koppang, Håkonsen

Gruppe G6: Hoda, Gjerdalen, Johansen, Øxseth

(Totalt: 21.)

Organisering

Alle gruppene skal arbeide med alle oppgavene. Fordelingen av grupper/oppgaver/tid framgår av tabellen nedenfor. Understrekning markerer oppgave som skal rapporteres og framføres. "ok" markerer godkjent gjennomføring.

  PLS turtallsreg HIL
24.10
1230-1600
G1 (ok), G2 (ok) G3 (ok), G4 (ok) G5 (ok), G6 (ok)
31.10
1230-1600
G5 (ok), G6 (ok) G1 (ok), G2 (ok) G3 (ok), G4 (ok)
7.11
1230-1600
G3, G4 G5, G6 G1, G2

Godkjenning av gjennomføring

Det er obligatorisk deltakelse på alle oppgavene. For de oppgavene som det ikke skal skrives rapport om, godkjenner veilederen gjennomføringen for den aktuelle oppgaven ved slutten av oppgavens oppsatte labtid. Hver gruppe kontakter veilederen når den er klar for godkjenning.

Rapport og framføring

Hver gruppe skal lage en kort rapport om den semesteroppgaven som gruppen skal framføre. Dette er markert med understrekning i tabellen ovenfor. Rapporten skal sendes faglærer via e-post innen fredag 24.11 kl. 21. CD med programvare kan gis til faglærer ifm. framføringen 28.11.

Krav til rapporten:

  • Den skal vise de viktigste observasjonene og resultatene.
  • Årsakene til evt. mislykkede forsøk bør forklares.
  • Maskinvare og programvare angis (listes opp).
  • Rapporten skal skrives i format DOC eller RTF eller HTML.

Husk den gyldne rapportregelen: Ut fra rapporten og evt. vedlagt programvare (på CD) skal forsøkene kunne gjentas av en annen person.

Framføring

Gruppene skal holde en 20 minutters framføring i plenum, inkl. demo, av sin tildelte semesteroppgave fra 1230 tirsdag 28.11 på C212/213.


Framdriftsplan


 

Oppdatert 14.11.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).