Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Modellering av mekatroniske systemer

Forelesning: Modellering av bevegelsessystemer. (Kap. 2.2.3 i Dynamiske systemer.)

Vi kjører KYBSIM-simulatoren Masse-fjær-demper-system

Forelesning: Modellering av likestrømsmotor. (Kap. 2.2.6 i Dynamiske systemer.)

Vi kjører KYBSIM-simulatoren Likestrømsmotor


Oppdatert 12.9.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).