Feilliste for boken
Python for realfag

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

Bokens hjemmeside

·        Generelt i alle programmer i boken med plotting der plt.savefig()-funksjonen brukes til å lagre figuren som en grafikkfil, f.eks. en pdf-fil: plt.savefig() bør plasseres foran (ovenfor) plt.show() i programmet. Hvis plt.savefig() plasseres etter plt.show(), kan den resulterende grafikkfilen bli tom.

·        Side 29, linje 10 nedenfra: Det skal stå: «... er det ganske vanlig å»

·        Side 34, under Spyder: Det skal stå: «Vi ser nærmere på Spyder i kap. 2.3.».

·        Side 78, 6. linje nedenfra: «...verdi 2...» skal være «...verdi 5...».

·        Side 80, Listing 3.1: «print (f'x3 = {x3 :.3f}')» skal være «print('x3 =', f'{x3:.3f}')».

·        Side 91, tredje linje fra bunnen: «Lister er en sekvenser...» skal være «Lister er sekvenser...».

·        Side 96, eksempel 3.15: «Out: [0.5, 2.5, 3.5, 6.7, 8.9]» skal være «Out: [0.1, 2.3, 4.5, 6.7, 8.9]».

·        Side 96, eksempel 3.15: «Out: [0.5, 2.5, 3.5, 6.7, 8.9, 10.0]» skal være «Out: [0.1, 2.3, 4.5, 6.7, 8.9, 10.0]».

·        Side 100, første kulepunkt, linje 1: «…du velge …» skal være «…du kan velge …».

·        Side 102, andre linje: «# Legger til en...» skal være «# Legger til et...».

·        Side 120, første formel: «A1 = A1 + A2» skal være «A3 = A1 + A2».

·        Side 128, oppgave 3.7: «Gjenta oppgave 3.3» skal være «Gjenta oppgave 3.6».

·        Side 152: «se figur ??» skal være «se figur 2.11».

·        Side 153, eksempel 4.1, første linje: «…Figur 4.4 de to...» skal være «…Figur 4.4 viser de to...».

·        Side 179, programlisting 5.8: Linje to i programkoden: x_loc skal være x_local.

·        Side 212: Tittelen på eksempel 7.3 skal være bare «elif».

·        Side 240, 2. og 3. kulepunkt: Skal stå: «...figur 9.1».

·        Side 240, 4. kulepunkt: Skal stå: «...slik at du kan sjekke...».

·        Side 241, figurtekst til figur 9.2: Skal stå: «Tekstbasert datafil...».

·        Side 249, oppgave 9.5: Overskriften skal være: «Lese dyrebestand-data fra fil».

·        Side 252, punktene (deloppgavene) 3 og 4: «Nominell index» skal være «Nominell indeks».

·        Side 253, oppgave 9.1, listing 9.6: Kode fom. antall = np.zeros(34) skal ikke være med.

·        Side 265, nest nederste linje: «derettes» skal være «deretter».

·        Side 269, linje 7 ovenfra: Skal stå «kan godt...».

·        Side 271: Første kulepunkt skal lyde: «Dataframe df opprettes med 4x3 tall.»

·       Side 327, linje 5 ovenfra: «...bunnpunktet til f’(x)» skal være «bunnpunktet til f(x)».

·       Side 328, linje 4 ovenfra: «20 delintervaller» skal være «10 delintervaller».

·        Side 311, punkt 1: y = x^3 skal være y = x^3 + 1.

·        Side 359, kulepunkt 3 fra toppen: «tstart = 10 s» skal være «tstart = 0 s».

·        Side 359: Punkt 2, 3, 4, og 5 i kommentarene til programmet fjernes da de gjelder et annet eks.

·        Side 361: Linje 2 nedenfra: 67.78 skal være 62.78.

·        Side 370: Likning 14.37 skal være: h’_k = (F_i,k – F_u,k)/A.

·        Side 390: Tittelen på eksempel 14.5 skal være «Skalert sanntids simulator for masse-fjær-demper-system».

·        Side 391, øverst: Nettadressen til programmet skal være: http://techteach.no/python/files/pygame_mass_spring_damper.py

·        Side 409: Linje 6: t95 skal ha enhet s. Linje 7: s95 skal ha enhet m.

·        Side 423: I koden skal det være N_x = 100. Er rettet i nedlastbar py-fil.

·        Side 445: Likn. 16.1: Indeksen bør være i og ikke k, for å gi samsvar med likn. 16.2.

·        Side 462: I deloppgave 16.1 d skal «deloppgave 3.2» være «deloppgave b».

·       Side 521: «(?)» fjernes.


Oppdatert 10. mars 2021 av Finn Aakre Haugen