Feilliste for boken
Python for realfag

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

 

Bokens hjemmeside

 

·        Side 29, linje 10 nedenfra: Det skal stå: «... er det ganske vanlig å»

·        Side 34, under Spyder: Det skal stå: «Vi ser nærmere på Spyder i kap. 2.3.».

·        Side 78, 6. linje nedenfra: «...verdi 2...» skal være «...verdi 5...».

·        Side 100, første kulepunkt, linje 1: «…du velge …» skal være «…du kan velge …».

·        Side 91, tredje linje fra bunnen: «Lister er en sekvenser...» skal være «Lister er sekvenser...».

·        Side 96, eksempel 3.15: «Out: [0.5, 2.5, 3.5, 6.7, 8.9]» skal være «Out: [0.1, 2.3, 4.5, 6.7, 8.9]».

·        Side 96, eksempel 3.15: «Out: [0.5, 2.5, 3.5, 6.7, 8.9, 10.0]» skal være «Out: [0.1, 2.3, 4.5, 6.7, 8.9, 10.0]».

·        Side 102, andre linje: «# Legger til en...» skal være «# Legger til et...».

·        Side 120, første formel: «A1 = A1 + A2» skal være «A3 = A1 + A2».

·        Side 128, oppgave 3.7: «Gjenta oppgave 3.3» skal være «Gjenta oppgave 3.6».

·        Side 152: «se figur ??» skal være «se figur 2.11».

·        Side 153, eksempel 4.1, første linje: «…Figur 4.4 de to...» skal være «…Figur 4.4 viser de to...».

·        Side 179, programlisting 5.8: Linje to i programkoden: x_loc skal være x_local.

·        Side 240, 2. og 3. kulepunkt: Skal stå: «...figur 9.1».

·        Side 249, oppgave 9.5: Overskriften skal være: «Lese dyrebestand-data fra fil».

·       Side 521: «(?)» fjernes.


Oppdatert 18.9 2020 av Finn Aakre Haugen