Feilliste for boken
Python for realfag – 2. utgave

Av Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker

Bokens hjemmeside

·        Side 405: Likn. (15.83) skal være xk+1 = xk + dt*x’k

·        Side 249: I linje 12 i programlisting 9.5 skal det stå: vy_init = v0*np.cos(vinkel).

·        Side 259: I linje 13 i programlisting 9.15 skal det stå: vy_init = v0*np.cos(vinkel).


Oppdatert 27.9 2021 av Finn Aakre Haugen