Supplerende oppgave til Python for realfag – 2. utgave:

 

Oppgave 4.8 (kakediagram)

 

Som oppgave 4.6, men fremstill resultatet nå ved bruk av et kakediagram.


Løsningsforslag


Oppdatert 23. august 2021 av Finn Aakre Haugen