Kodeskive (encoder)

Vinkelposisjon og vinkelhastighet kan måles med en kodeskive (encoder), se figur 1.

Figur 1: Kodeskive

Kodeskiven som er montert på denne motorriggen, har en oppløsning på 360 pulser per omdreining.

Her er kodeskivens datablad.


22.2 2023. Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).