Prosessregulator – PXU Red Lion

TechTeach disponerer 4 stk prosessregulatorer, se figur 1.

Figur 1: Prosessregulator – PXU Red Lion

Datablad.

Nøkkelinfo om versjonen av regulatoren som TechTeach disponerer:

·       PID-regulator

·       Av/på-regulator

·       Målefilter som er et middelverdifilter der filterparameteren (n) er filterlengden (antall historiske måleverdier som midles). Filteret er stilt inn slik at filteret ikke er aktivt (n er satt til 0).

·       Alternative målesignaler: Spenning, RTD, termoelement. Regulatoren er stilt inn til spenningsinngang 0-5 V. De aktuelle ledningene med bananplugger er koplet til terminalene 11 (pluss) og 12 (minus) på regulatorens bakside. Numrene er ikke lette å se, men de står i hevet skrift rett ved selve terminalene. En oversikt over terminalene er vist på et hvitt plastfelt på en av regulatorens sider. På oversikten står OP (= output) for pådrag.

·       Alternative pådragssignaler: Spenning, rele (av/på). Regulatoren har spenningsutgang 0-10 V (fast), som representes med 0-100 % internt i regulatoren.  De aktuelle ledningene med bananplugger er koplet til terminalene 5 (pluss) og 6 (minus) på regulatorens bakside. På oversikten over terminalene står IN (= input) for prosessmåling.


27.2 2023. Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).