RTD-sensorer

RTD =  Resistance Temperature Detector.

Måleprinsipp: Temperaturen detekteres med en temperaturfølsom motstand med en kjent sammenheng mellom motstandsverdien og motstandens temperatur, noe liknende dette:

R(T) = R0*(1 + a*T)

der R0 er motstandsverdien ved 0 grader C. a er en kjent koeffisient. Fra denne sammenhengen kan temperaturen finnes som

T = (R/R0 - 1)/a

For Pt100-sensorer er R0 = 100 Ohm.

For Pt1000-sensorer er R0 = 1000 Ohm.

Figur 1 viser måleprinsippet.

Figur 1: Motstandstermometer (Resistance Temperature Detector, RTD).

En RTD er i praksis koplet til en transmitter, som sørger for at målesignalet blir på en standardisert form, som 4-20 mA, som da dekker det aktuelle måleområdet, som for vannkokeren er 0-100 grader C.

Ved å la mA-målesignalet gå igjennom en presisjonsmotstand, får en et tilsvarende spenningssignal (Ohms lov):

U = R*I

For vannkokerriggen er

R = 250 Ohm

Dermed har vi følgende proporsjonale målesignalområder:

0-100 grader C = 4-20 mA = 1-5 V


22.2 2023. Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).