Solid State Relay (SRR)

En SSR-komponent styrer effekten levert av varmeelement til vannet i vannkokeren. I vannkokerriggen benyttes SSR-komponenten RGC1P48V30ED, Carlo Gavazzi AS.

SSR-komponenten styres med et spenningssignal i området 0-5 V, som gir proporsjonal effekt i området 0-700 W. Ulike former for effektstyring er mulig med denne SSR-komponenten. For vannkokerriggen har vi valgt effektstyringsmodus nr. 2, som er «1 x full-cycle», jf. side 13 i databladet til SSR-komponenten.


22.2 2023. Finn Aakre Haugen (finn@techteach.no).